IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA

Vse naše sadje je pridelano po smernicah sheme “Izbrana kakovost Slovenija”, kar pomeni zaključen biološki krog ali ravnovesje, ki ga vzpostavljamo z ohranjanjem raznovrstnosti življenja v naravi tako, da na gospodarsko sprejemljiv način pridelamo visoko kakovostne pridelke. Uporaba kemičnih sredstev je zmanjšana tako, da je ustvarjeno ravnovesje med škodljivci in njihovimi naravnimi sovražniki. Pridelavo in vse postopke nadzira in kontrolira Fakulteta za kmetijstvo, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in Organizacija za kontrolo integriranega pridelovanja sadja.

 

Kmetijski pridelki in živila iz sheme "izbrana kakovost" imajo posebne lastnosti, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Za označevanje proizvodov z označbo "izbrana kakovost" se lahko uporabljata dva zaščitna znaka:

  • "izbrana kakovost", ki je namenjen vsem proizvodom, ne glede na poreklo osnovne surovine, 

  • "izbrana kakovost Slovenija", ki se lahko uporablja izključno za proizvode, ki so pridelani in predelani v Sloveniji.     

Zaščitni znak "izbrana kakovost" lahko uporabljajmo samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci, ki smo od imenovanih certifikacijskih organov pridobili certifikat o skladnosti kmetijskega pridelka in živila s potrjeno specifikacijo. Uporaba zaščitnega znaka je obvezna po pridobitvi certifikata.

Izbrana-kakovost-slovenija_RGB__FillWzQ1