Zelje

  • Belo in rdeče zelje za solato in ribanje
  • Varaždinsko zelje za kisanje celih glav
  • Kislo zelje