Gozdni lesni sortimenti

  • Hlodovina iglavcev in listavcev
  • Deske iglavcev različnih dimenzij
  • Drva (bukova in mešana)