Program razvoja podeželja

Program razvoj podeželja

Evropska komisija –  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: Nakup strojev in opreme za predelavo sadja in IKT opreme

Dolgoročni cilji kmetije:

 • okrepiti svoj položaj in ponudbo na trgu
 • višji dohodek
 • povečanje dodane vrednosti primarne kmetijske proizvodnje
 • kmetovati okolju čim bolj prijazno

Operativni oz. kratkoročni cilji, ki so si jih zadali na kmetiji:

 • ustvarjanje zmogljivosti za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom na kmetiji
 • višja kvaliteta predelanih kmetijskih proizvodov
 • pestrejša ponudba (3 novi proizvodi)
 • enormno zmanjšanje porabe vode pri stiskanju
 • znižanje proizvodnih stroškov

Pričakovani rezultati:

 • znižanje porabe vode v procesu predelave
 • nudenje nove storitve na kmetiji (stiskalnica primerna za manjše količine sadja) – mali pridelovalci sadja
 • 3 novi proizvodi
 • Nižji spremenljivi stroški proizvodnje

Povzetek:

Kmetija Janka Jegliča leži v naselju Podbrezje, občina Naklo. Obdelujejo 22,66 ha kmetijskih zemljišč.  Od tega je 19,25 ha njiv, 2,15 ha sadovnjakov ter 1,26 ha travnikov. V sadovnjakih prevladuje jablana.

Na njivskih površinah prideluje žita in oljnice.

Prevladujoča proizvodnja je pridelava na njivah. Poleg sadjarstva ter dopolnilne dejavnosti predelave sadja, imajo registrirano tudi dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji in izobraževanje na kmetiji.

Vizija mladega gospodarja je okrepiti svoj položaj in ponudbo na trgu, postati ponudnik kmetijskih pridelkov in izdelkov z najvišjo stopnjo kakovosti v bližnji in daljni okolici.

Na kmetiji na konkurenco gledajo pozitivno saj zdrava konkurenca omogoča dvig kakovosti produktov oziroma dvig kakovosti odnosov s poslovnimi partnerji. Na kmetiji se z doseganjem visoke kakovosti produktov ter z ohranjanjem odličnih odnosov s poslovnimi partnerji trudijo, da bi ostali korak pred konkurenco, kar jim bo tudi v prihodnje omogočilo uspešno poslovanje in dolgoročni obstoj kmetije.

Naložba bo usmerjena v opremo obrata za predelavo sadja in sicer z mlinom za sadje, tračne stiskalnice, inox posodami ter IKT opremo.

Pozitivni učinki investicije: Na račun investicije se bo močno znižala poraba vode in s tem višina spremenljivih stroškov. Poleg tega pa bo stiskalnica primerna tudi za manjše količine vhodne surovine (do cca 300kg), kar bo omogočilo nudenje nove storitve na kmetiji (storitev stiskanja soka), ki bo primerna za manjše količine sadja.  To pomeni, da se bo obseg potencialnih strank, na račun investicije povečal. Do sedaj (2016) so na kmetiji nudili storitev stiskanja sadja le večjim pridelovalnim obratom.

Rezultat investicije bodo tudi 3 novi proizvodi in sicer: jabolčno aronijev sok, jabolčni grozdni sok in alkoholni jabolčni mošt. Z novimi proizvodi bodo na kmetiji še dodatno popestrili ponudbo.

Vizija: Ostati ponudnik sadja in produktov, ki bo tako v razvojnem smislu, kakor tudi po obsegu realiziranih poslov pomemben tekmec v Sloveniji.

Cilj: Postati stabilno, uspešno, tehnološko sodobno in okolju prijazen poslovni subjekt, ki bo uspešno posloval  na slovenskem trgu. Ustvarjanje dolgoročnih konkurenčnih prednosti pred tekmeci na trgu.

 Poslanstvo: S kakovostnimi pridelki in izdelki ustvarjati zadovoljstvo kupcev.

 Za dosego vizije in ciljev bo vlagatelj pozornost namenil različnim strategijam trženja. Poudarek bo na strategiji razvijanja novih produktov.

 Investicija je pomembna za učinkovit nastop na trgu, predvsem z vidika kvalitete in nudenje dodatnih storitev na kmetiji.